Trang chủ Thông tin chính sách giao nhận và vận chuyển

Thông tin chính sách giao nhận và vận chuyển

bởi Nguyễn Thành Tiến
Giao nhận hợp đồng dịch vụ tại công ty Dịch Vụ Seo Tổng Thể Công ty Dịch Vụ Seo Tổng Thể sẽ thực hiện tư vấn dịch vụ, kí kết và thanh toán tại trụ sở công ty Dịch Vụ Seo Tổng Thể Trước khi đồng ý ký kết, quý khách vui lòng tiến hành kiểm tra chi tiết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ, đối chiếu các loại chứng từ, sản phẩm có liên quan. Áp dụng cho cả trường hợp quý khách đã ủy quyền cho người thân đến ký kết. Sau khi đã thành công kí kết hợp đồng, Dịch Vụ Seo Tổng Thể chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi đề cập trong hợp đồng Hiện nay chúng tôi đang thực hiện kí gửi hợp đồng theo những hình thức khác Giao nhận hợp đồng dịch vụ tại công ty của quý khách hàng Đối với trường hợp quý khách muốn việc kí kết hợp đồng diễn ra tại trụ sở của doanh nghiệp quý khách, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng đến công ty quý khách Hợp đồng này sẽ được trao đổi và thống nhất từ trước, đồng thời đã có sự chấp thuận của 2 bên. Quý khách vui lòng tiếp nhận, tiến hành kiểm tra trước khi kí tên. Sau đó gửi lại về trụ sở Dịch Vụ Seo Tổng Thể để kết thúc quá trình kí kết Gửi nhận hợp đồng qua họp thư điện tử email Đối với phương thức nhận hợp đồng qua email, quý khách sẽ được nhận email trao đổi về điều khoản hợp đồng, đính kèm các tài liệu liên quan được gửi bởi công ty Dịch Vụ Seo Tổng Thể đến hòm thư email doanh nghiệp của quý khách khi 2 bên đã thống nhất và đồng ý các điều khoản trong tệp tin/ file hợp đồng. Quý khách vui lòng thực hiện cú pháp . Hợp đồng này là nguồn cơ sở chính thức để thực hiện đúng trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của đôi bên.

1. Giao nhận hợp đồng dịch vụ tại công ty Dịch Vụ Seo Tổng Thể

Công ty Dịch Vụ Seo Tổng Thể sẽ thực hiện tư vấn dịch vụ, kí kết và thanh toán tại trụ sở công ty Dịch Vụ Seo Tổng Thể

Trước khi đồng ý ký kết, quý khách vui lòng tiến hành kiểm tra chi tiết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ, đối chiếu các loại chứng từ, sản phẩm có liên quan. Áp dụng cho cả trường hợp quý khách đã ủy quyền cho người thân đến ký kết. Sau khi đã thành công kí kết hợp đồng, Dịch Vụ Seo Tổng Thể chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi đề cập trong hợp đồng

Hiện nay chúng tôi đang thực hiện kí gửi hợp đồng theo những hình thức khác

2. Giao nhận hợp đồng dịch vụ tại công ty của quý khách hàng

  • Đối với trường hợp quý khách muốn việc kí kết hợp đồng diễn ra tại trụ sở của doanh nghiệp quý khách, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng đến công ty quý khách
  • Hợp đồng này sẽ được trao đổi và thống nhất từ trước, đồng thời đã có sự chấp thuận của 2 bên. Quý khách vui lòng tiếp nhận, tiến hành kiểm tra trước khi kí tên. Sau đó gửi lại về trụ sở Dịch Vụ Seo Tổng Thể để kết thúc quá trình kí kết

3. Gửi nhận hợp đồng qua họp thư điện tử email

Đối với phương thức nhận hợp đồng qua email, quý khách sẽ được nhận email trao đổi về điều khoản hợp đồng, đính kèm các tài liệu liên quan được gửi bởi công ty Dịch Vụ Seo Tổng Thể đến hòm thư email doanh nghiệp của quý khách

khi 2 bên đã thống nhất và đồng ý các điều khoản trong tệp tin/ file hợp đồng. Quý khách vui lòng thực hiện cú pháp <tên dự án_offical>. Hợp đồng này là nguồn cơ sở chính thức để thực hiện đúng trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của đôi bên.